Frisør og hudpleie

Frisør og hudpleie

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til Senter for Miljørettet helsevern ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er meldt eller godkjent tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.


Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking eller permanent make-up, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.
 

Internkontroll


Alle salongvirksomheter skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at kravene i forskriften overholdes. Eksempler på rutiner som bør beskrives er rengjøringsrutiner, rutiner for desinfisering av utstyr og rutiner for håndvask. Som en del av internkontrollen kan virksomhetene ta ulike hygieneprøver som dokumenterer at renhold, desinfisering og sterilisering av utstyr er tilfredsstillende
 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Åpningstider

Mandag og tirsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Rådhusgata 32