Radon

Radon

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.


Radon og røyking


Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt.


Hva er radon?


Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.


Radonsituasjonen i Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal:
For å vite noe om radonnivået boligen din må du gjennomføre en måling. Selv om naboen har mye eller lite radon i sitt hus, kan det være at din bolig har helt andre verdier. Du kan derfor ikke basere deg på målinger gjort hos naboen. Derfor anbefaler vi at alle huseiere i kommunene gjennomfører radonmåling.


Måling av radon


Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april). 
Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m3. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefaler Statens strålevern at du gjør noe for å få ned nivået.
I skoler og barnehager bør radonnivået måles hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Statens strålevern har laget en prosedyre for radonmåling i skoler og barnehager.


Radon i utleieboliger


Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften. Les mer om krav til radon i utleieboliger på Statens strålevern sine sider. Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.
 

Radongass måling


Hver høst organiserer Kundetorget salg av radonmålere. Dette blir annonsert på våre nettsider samt lokalavisen. Pris per måler er kr 250,-. Man tar kontakt med Kundetorget for påmelding. Påmeldingsfristen er i slutten av oktober hvert år, dette blir annonsert. 

Åpningstider

Mandag og tirsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Rådhusgata 32