Hjemmesykepleie

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hjemmesykepleie

Formål med tjenesten

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp.

Hvem kan få tjenesten?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Sauda kommune og som er i en slik situasjon.

 

Tjenestens innhold

Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp ved ulike pleiebehov, legemiddelhåndtering og andre sykepleieprosedyrer.

HS = hjemmesykepleie; sykepleieprosedyrer og medisinhåndtering
PBO = praktisk bistand opplæring; bistand/tilrettelegging hvor bruker selv deltar sammen med helsepersonell
PB = praktisk bistand; passive tjenester/betalingstjenester (se føringer for hjemmehjelp)
TAL = trygghetsalarm; alarmsmykke /-armbånd og nøkkelboks, 24/7 respons

Hva kan bruker forvente av oss?

•    At bistand ytes i tråd med individuelle vedtak, men at tjenesten kan settes i verk før skriftlig vedtak foreligger. 
•    Vedtakene vil bli evaluert fortløpende av helsepersonell og i samråd med bruker. 
•    Nødvendig helsehjelp under varighet på 14 dager kan søkes om/utføres uten at det fattes vedtak.
•    Tjenesten utføres etter en faglig vurdering, i samarbeid med og respekt for bruker.
•    Hjelperen presenterer seg og kan legitimere seg når han/hun kommer.
•    Ansatte i hjemmesykepleien har taushetsplikt jamfør gjeldende lovverk.
•    Bruker får beskjed dersom tidspunkt for hjelp overstiger 1 time senere enn antatt. 
•    Bruker får tildelt primær- og sekundærkontakt (både helsefagarbeider og sykepleier).
•    Brukere som mottar hjemmesykepleie får utarbeidet tiltaksplan på relevante områder.
•    Hjemmesykepleien i spesielle tilfeller kan bistå med kontakt til fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og andre          aktuelle tjenester, men det forventes som hovedregel at bruker eller brukers pårørende ordner dette selv. 
•    Hjemmetjenesten bidrar med medisinsk forbruksmateriell som nyttes iht individuelle vedtak og hjelpebehov. 
 

Hva forventer vi av brukeren?
  • Bruker eller pårørende må gi beskjed dersom man av ulike årsaker ikke er hjemme når det er avtale om hjemmesykepleie.
  • Melde fra hvis behovet for hjelp endrer seg eller opphører.
  • Tilpasse boligen slik at arbeidsmiljøet for ansatte blir ivaretatt.
  • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.
  • Ta i bruk tekniske hjelpemidler ved behov.
  • Tilrettelegge for beste mulig adkomst til huset. Om vinteren må det være måkt og strødd.
  • Sørge for elektrisk oppvarming ved behov for det. 
  • Sørge for at eventuelt husdyr holdes borte når hjemmesykepleien kommer, og utvise forståelse og respekt for at en ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse. 
  • Sørge for ekstra nøkkel til nøkkelbokser dersom en skal ha trygghetsalarm. Om det er nødvendig med tilgang til huset, uten at det foreligger trygghetsalarm, blir brukeren bedt om å sette opp vanlig nøkkelboks hvor hjemmetjenester får oppgitt koden.
Søknadsprosess

Søknad om hjemmesykepleie sendes Tildelingskontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk. Under dette besøket fyller saksbehandler ut et kartleggingsskjema sammen med søker. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager.

Dersom det er endringer i et allerede eksisterende hjelpebehov, vil helsepersonell i hjemmesykepleien ha dialog med bruker og Tildelingskontoret, samt sende skjema om endringene. 

Adresse

Nedre Hølland 11, 4200 Sauda

Kart