Middagsombringing

Middagsombringing

Formål med tjenesten

Hjemmeboende eldre og brukere av hjemmetjenesten tilbys ferdiglaget og oppvarmet middag i sitt hjem. Dette for å sikre brukere som ikke er i stand til å tilberede middag selv, ernæringsrike måltider.
 

Hvem får tjenesten?

Eldre innbyggere og brukere av hjemmetjenesten som bor eller oppholder seg i kommunen kan søke denne tjenesten. Behovet for utlevering av ferdig tilberedt middag vurderes av Tildelingskontoret.
 

Tjenestens innhold
  • Varm middag og/eller dessert leveres på døren mandag, onsdag og fredag.
  • Leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning resterende ukedager.
  • Hjelp til oppvarming av middag i mikrobølgeovn og servering, vurderes etter behov.
Hva kan bruker forvente av oss?
  • Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer med hensyn til produksjon og ernæringssammensetning. 
  • En ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakning.
  • Beskjed dersom tjenesten ikke kommer til rett til utover 30 minutt.
Hva forventer vi av brukeren?
  • Tjenesten krever at maten oppbevares kjølig, og anbefalt oppvarmingsmåte er mikrobølgeovn.
  • Mikrobølgeovn er en forutsetning dersom en må ha hjelp av hjemmetjenesten til å varme opp middagen.
  • En må følge bestillingsrutinene og være tilstede når maten blir levert.
  • Gi beskjed til kjøkken tlf. 52 78 61 90, ved fravær.
Pris

Porsjonsprisen reguleres av kommunestyret en gang per år. Mer informasjon fås ved henvendelse til Tildelingskontoret. Betalingssatsene er vedlagt.  

Saksbehandlingstid

Tjenesten er et lavterskeltilbud og alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Middagsombringing kan skje dagen etter at behovet er meldt og tjenesten er innvilget.

Tildelingskontoret kan gi mer informasjon om tjenesten, og hvor du eventuelt kan innhente flere opplysninger.

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

09.00 - 14.00

Adresse

Åbødalsveien 79, Helsesenteret

Kart