Syns- og hørselskontakt

Syns- og hørselskontakt

Syn

Synskontakten tilbyr kartlegging og bistand til svaksynte med behov for synstekniske hjelpemidler.

Hun kan også gi opplæring og veiledning i bruk av synstekniske hjelpemidler, samt hjelpe til med å innrette utstyr og møblement på en hensiktsmessig måte i hjemmet til brukeren. Synssvekkingen må være dokumentert av øyenlege eller optikar.

Synskontakt kan i tillegg til kartlegging og bistand i hjemmet , rettlede brukeren til hjelpetilbud fra andre, dersom det er behov for det.

Hørsel

Hørselskontakten viser hjelpemidler som finnes for hørselshemmede.

Eksempel på dette er:

  • Telefoner
  • Teleslynger til TV og radio
  • Varsling for ringeklokken
  • Telefon
  • Brann

Hørselskontakten kommer på hjemmebesøk for å vise dette og se hvilke behov den hørselshemmede har. Formidler også hjelp om faglig bistand fra hjelpemiddel sentralen i Stavanger, der det er behov for det.