Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler

Formål med tjenesten

Kommunen skal sørge for formidling av tekniske hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal legge brukerens samlede behov til grunn, og vurdere tekniske hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak. Om nødvendig skal kommunen be om assistanse fra hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser.

Hva kan bruker forvente av oss

Hjelp til å oppdage og utgreie behov for tekniske hjelpemidler

  • Hjelp til å velge/prøve ut tekniske hjelpemidler
  • Hjelp til å begrunne søknader
  • Oppfølging og evaluering av bruken av hjelpemidler
  • Organisering av utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler
Forventninger til bruker
  • Gi beskjed til kommunen når behov for hjelpemiddelet opphører og det skal leveres tilbake
  • Sørge for at hjelpemidler som leveres tilbake er vasket, skaffe underskrift av person som er ansvarlig for dette
  • Hente/ levere tilbake hjelpemidler selv der dette er hensiktsmessig
Praktiske opplysninger

Ved behov for tekniske hjelpemidler i hjemmet, for kortere eller lengre perioder, vil fysioterapeut, ergoterapeut sykepleier eller annet helsepersonell kunne hjelpe deg med bestillings-/søknadsprosessen. De kan bistå funksjonshemmede i alle aldre med vurdering, utprøving, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler.

Ved å kontakte Tildelingskontoret i kommunen, vil man kunne få nærmere opplysninger om hvem man skal kontakte for hjelp

Utkjøring og innhenting av hjelpemidler ivaretas av Nivo Service AS i de tilfeller der dette er mest hensiktsmessig.

Ved tilbakelevering, reparasjoner og feil på hjelpemidler kan en ta direkte kontakt med Hjelpemiddellageret i deres åpningstid. Småhjelpemidler vil ikke bli prioritert ved utkjøring/innhenting, og kommunen oppfordrer derfor bruker/pårørende til å hente/levere disse selv innenfor åpningstiden. Hjelpemiddellageret vil sende ut melding ang. hjelpemidler som bruker/pårørende selv kan hente. 

Nivo Service AS
E-post
Mobil 47 62 60 89

Åpningstider

Tirsdag og fredag:
Kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Nivo Service AS
Birkelandsvegen 84
4200 Sauda

Kart