Fysioterapi

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fysioterapi

Fysioterapeutene driver kurativt og forebyggende arbeid, både individuelt og i grupper. Det forebyggende arbeidet retter seg i stor grad mot barn og unge.

Helge Svandal skal ha permisjon i følgende perioder:
100% permisjon: 04.07 - 14.08.22
60% permisjon: 15.08 - 31.12.22

Ulf Fastesson skal være vikar i denne perioden. Se boks med kontaktinformasjon for telefonnummer.

I tillegg har tjenesten ansvar for frisklivsarbeid knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. To ganger årlig har vi læring- og mestringskurs for kroniske lidelser.

Det drives tilrettelegging av hverdagen for eldre i samarbeid med helse og omsorgstjenesten.

Den kurative tjenesten drives primært fra kontorlokaler i Åbødalsvegen 77 og 79 og omfatter alle aldersgrupper. Det er avsatt egne tider til behandling av beboerne på korttidsavdelingen på Åbøtunet.

I tillegg til individuell behandling, kan fysioterapitjenesten tilby tilrettelagt gruppetrening i sal eller varmtvanns-basseng.

Fra 01.01.18 trenger man ikke lenger henvisning fra lege. Fysioterapeutene selv skal prioritere pasienter etter alvorlighetsgrad og faglig utbytte, derfor kan en oppleve noe ventetid. 

Arnhild Frøystad
Telefon 52 78 60 22
Mobil 91 64 58 65
Olav Ingar Bjelland
Telefon 52 78 60 21
Mobil 91 64 58 65
Ton Zweedijk
Telefon 52 78 60 26
Mobil 95 96 98 14
Helge Svandal
E-post
Telefon 93 24 73 99

100% permisjon:
04.07 - 14.08.22
60% permisjon:
15.08 - 31.12.22

Ulf Fastesson
Fysioterapeut
Mobil 97 30 72 88

Vikar for Helge i perioden:
04.07 - 14.08.22
15.08 - 31.12.22

Åpningstider

Åbødalsvegen 79

Olav Ingar Bjelland: mandag – fredag kl. 7.00 – 15.00
Arnhild Frøystad: mandag – fredag 7.00 – 14.00
Helge Svandal: mandag - torsdag 8.00 - 15.30, fredag 8.00 - 14.00

Åbødalsvegen 77 (v/kantine Åbøtunet)

Ton Zweedijk: mandag - torsdag 8.00 - 16.30, fredag 8.00 - 15.00
 

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda
Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart