Helsestasjon for barn

Helsestasjon for barn

Helsestasjonens oppgaver er

  • Å støtte dere i rollen som foreldre
  • Følge barnets vekst og utvikling sammen med dere
  • Gjennomføre vedtatt program for helseundersøkelser og vaksinasjoner av barnet
  • Formidle kontakt til andre hjelpeinstanser dersom det er behov for det

På helsestasjonen jobber helsesykepleier, lege og jordmor.

Er du innflytter til kommunen?
 

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med oss.

 

Program

Program - helsestasjon for barn
Alder Program Vaksine (antall)
1-3 dager Hjemmebesøk av jordmor
7-10 dager Hjemmebesøk av helsesykepleier
4 uker Individuell konsultasjon med helsesykepleier
6 uker Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege 1
3 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier 3
5 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier 2
6 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege
8 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier
10 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier
12 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege 2
15 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier 1
17-18 mnd Individuell konsultasjon med helsesykepleier
2 år Individuell konsultasjon med helsesykepleier, samt undersøkelse hos lege
4 år Individuell konsultasjon med helsesykepleier

 

Tilbud om barselgruppe

  • Ca. 4 uker med jordmor
  • Ca. 3 måneder med helsesykepleier
  • Ca. 4 måneder med fysioterapeut
  • Ca. 8 måneder med helsesykepleier
Helsestasjonen
Telefon 52 78 60 30

Åpningstid telefon :
10.00 - 14.00

Ragnhild Roth: 900 80 291
Kari Iversflaten: 900 81 374
Tone R. Birkeland: 900 89 617
Monica Mo: 900 94 539
Silje K. Handeland:456 58 968

 

Åpningstider

8.00 - 15.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart