Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen.

Det gis tilbud om

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • Helseundersøkelser
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom formidler kontakt med helsestasjonlege eller henvisning til andre instanser når det er behov for det. 

Program for helsearbeidet på skolene
 

1. klasse
 • Helsestund med elevene
 • Helseundersøkelse og samtale med helsesykepleier og lege
 • Foreldremøte: Informere om skolehelsetjenesten samt tema om kost, søvn og trivsel, fysisk aktivitet
2. klasse
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • Informasjon om vaksinen + samtykkeskjema
 • Helsestund om kosthold og tannhelse v/helsesykepleier.
3. klasse
 • Helseundersøkelse og samtale med helsesykepleier
 • Høydemål og vekt. Syn og hørselsundersøkelse v.b
 • Spørreskjema til hjemmet
 • Helsestund om bl.a tema om vennskap, følelser, kropp + film "barn skal vite"
5. klasse
 • Informasjon om pubertetsutvikling i gruppe / klasse
6. klasse
 • Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
 • Informasjon om vaksinen
 • Helsestund om blant annet nettdeling, film “Eilif og nettdeling”
7. klasse
 • Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)
 • Informasjon om vaksinen + samtykkeskjema
 • Evt. helsestund om trivsel, vennskap, identitet, overgang til ungdomsskulen etc.
8. klasse
 • Oppfølging ved behov
 • Foreldremøte: Informasjon til foreldre om skolehelsetjenesten, samt tema kosthold, søvn, fysisk aktivitet mm
 • Individuell helsesamtale med elevene. Vekt og høydemål
9. klasse
 • Oppfølging ved behov
 • Undervisning om prevensjon og seksualitet v/helsesykepleier
 • Tilbud om besøk på HFU (Helsestasjon for ungdom)
10. klasse
 • Oppfølging ved behov
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (Boostrix-polio)
 • Informasjon og samtykkeskjema til foresatte

 

Ansatte i skolehelsetjenesten
 • Helsesykepleier/fagkoordinator Ragnhild Helen Roth, Sauda Ungdomsskule
 • Helsesykepleier Monica Mo, Austarheim skule - Vikar Stine Fløgstad
 • Helsesykepleier Kari Lagarhus Iversflaten, Fløgstad skule
 • Helsesykepleier Tone R. Birkeland, Risvoll skule - Vikar Stine Fløgstad
 • Jordmor / fungerende helsesykepleier Silje K. Handeland, Sauda Vidaregåande skule
 • Helsestasjonslege 

 

Helsestasjonen
Telefon 52 78 60 30

Åpningstid telefon :
10.00 - 14.00

Ragnhild Roth: 900 80 291
Kari Iversflaten: 900 81 374
Tone R. Birkeland: 900 89 617 (Stine Fløgstad)
Monica Mo: 900 94 539
Silje K. Handeland: 456 58 968

 

Åpningstider

Sauda videregåande skule
onsdag kl 8.30 - 13.30
Sauda Ungdomsskule
mandag kl. 9.00 - 13.00 og onsdag kl. 12.00 - 14.00
Austarheim skule
torsdag kl. 09.00 - 14.00
Fløgstad skule
mandag kl. 09.00 - 14.00 og torsdag kl. 09.00 - 11.00
Risvoll skule
tirsdag kl. 09.00 - 14.00