Røntgen og øyelege

Røntgen og øyelege

I Sauda tilbys spesialhelsetjeneste på røntgen og øyenlege. 

Legetjenesten i Sauda tilviser i hovedsak til Helse Vest:

Haugesund sjukehus Helse Fonna er lokalsykehuset som nyttes mest .
Stavanger Universitetssjukehus
Helse Bergen

Ellers kan pasienter henvises til offentlig og privat spesialisthelsetjeneste i hele landet etter regelen om fritt sykehusvalg.

Åpningstider

Øyenlege Einar Dueland

Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 9.00 - 12.00

Adresse

Åbødalsvegen 79, 4200 Sauda

Kart