Barne- og familieteamet

Barne- og familieteamet

Barne- og familieteamet er et lavterskeltilbud for barn og unge og deres familie. Barne- og familieteamet består av 2 barne- og familieveiledere.

Hva omfatter tilbudet?

Skal gi tilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge og deres foresatte når det er behov og ønske om det.

Hvilke vansker kan vi kontaktes for?
 • Mange har behov for hjelp når de opplever belastende livshendelser.
 • Barn og unge i risiko, som viser symptomer eller psykiske vansker, eller som har utviklet en psykisk lidelse.
 • En kan ta direkte kontakt eller via andre tjenester i kommunen- og be om å bli satt i kontakt med barne- og familieveileder.
Hvilke tjenester kan vi tilby?
 • Samtaler med barnet eller ungdommen
 • Behandling av barn/ungdom
 • Veiledning til foreldre eller foresatte
 • Samtaler med familien
 • Kartlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning
 • Gruppetilbud for barn og foreldre
 • Samtaler med barnet eller ungdommen
 • Behandling av barn/ungdom
 • Veiledning til foreldre eller foresatte
 • Samtaler med familien
 • Kartlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning
 • Gruppetilbud for barn og foreldre
Tverrfaglig samarbeid

Samarbeider med andre tjenester når det er behov, i samarbeid med den/de som tar kontakt. Helsestasjonslegen deltar i teamet på konsultativ basis. Barne- og familieveileder samarbeider tett med kommunepsykolog for barn og unge.
 

Åpningstider

08.00 - 15.30

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart