Psykisk helse voksne

Psykisk helse voksne

Vi som jobber ved psykisk helse voksne er psykiatriske sykepleiere.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Tilby støttesamtaler og annen oppfølging når en opplever utfordringer i livet
 • Generelle utfordringer
 • Krisesituasjoner
 • Angst og depresjon i ulik grad, eller psykisk sykdom 

Individuell oppfølging er basert på individuelle samtaler på kontor eller i hjemmet med fokus på innsikt, støtte og mestring.

Eksempel på individuell oppfølging kan være

 • Kartlegge behov, vurdere tiltak og legge til rette for at tiltak igangsettes
 • Samarbeide med fastlege eller andre hjelpeinstanser
 • Samtale
 • Koordinering av hjelpetiltak
 • Tilbud om samarbeid for individuell plan
 • Hjelp til medisinhåndtering
 • Veiledning til pårørende

Dette er et gratis helsetilbud i kommunen. 

Dersom du har behov for å komme i kontakt med oss kan du be fastlegen din om henvisning.
 

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart