Næringsarealer

Næringsarealer

Sauda kommune har to områder som benyttes som næringsareal.

Saudasjøen industriområde
 

Saudasjøen industriområde har bedrifter innen industri og relatert tjenesteyting; mekanisk industri, glass, maskinering, transport m.m.

Området ligger nær fylkesveg 520 og har tilgang til kommunens djupvannskai.

Det er for tiden ikke ledige arealer for salg i området.

 

 

 

 

Birkeland industriområde
 

Birkeland industriområde ligger langs fylkesveg 520 om lag 4 kilometer fra Sauda sentrum. Området ligger flatt, og er tilrettelagt med vei, vann og avløp. Tomtene er delvis planert. God tilgang på strøm gjør området godt egnet for kraftkrevende industri.

Det er for tiden ikke ledige arealer for salg i området.

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Åpningstider

Mandag, onsdag og torsdag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: Stengt
Fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda