Saudatunnelen

Saudatunnelen

I Sauda har ein i fleire tiår jobba for ein tunnel mot Etne og E134, som både gir raskare veg vest mot Haugesund og austover mot Haukeli.

Oversikt over muligheter - Klikk for stort bildeOversikt over muligheter Sauda kommune

 Saudatunnelen er i dei nyaste skissene planlagd mellom Saudasjøen og Frette i Etne. Vegen vil gi kort avstand til E134-Haukelivegen, ein viktig fjellovergang som forbinder Haugesund/Karmøy (Husøy havn og Karmøy Lufthavn) med Austlandet (Drammen-Oslofjordtunnelen og kopling til E6 og E18 ved Ski).

 

Lengda på tunnelen er rekna å vere om lag 11,8 kilometer lang. I tillegg må det etablerast nytt veganlegg frå Frette til E134, ei strekning på om lag 3 km.