Gebyr for skjenking og salg av alkohol, samt salg av tobakksvarer

Gebyr for skjenking og salg av alkohol, samt salg av tobakksvarer

Tobakk

Skal du selge tobakk?

Det er ikke tillatt å selge tobakk uten å være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer er 5 420 kroner.

Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
Tilsynsplikten og ny registreringsordning for salg av tobakksvarer ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakkskadeloven.

Hvem utfører kontrollene?

I Sauda er er det NoRoSun som utfører kontrollene på salgsstedene.

Kommunen har skjenkekontrollsamarbeid og er vertskommune for samarbeidet (NoRoSun), og de fører også tilsyn med salg av tobakksvarer ved kontroll av salgs- og skjenkesteder.

Skjenkebevilling

Bevillingsgebyr

Omsetningsgebyr skjenking 2023
Gruppe Per vareliter
Gruppe 1 0,57
Gruppe 2 1,49
Gruppe 3 4,92

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 5800 per år. Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. I Sauda kommune utstedes det bevillingsgebyr på kr. 1000 hvis omsetningen har vært lavere enn det som tilsvarer kr. 1000.

Ambulerende bevillinger: Kr. 440,- per søknad
Enkeltanledning: Kr. 1 140,- per søknad

Salgsbevilling

Bevillingsgebyr

Omsetningsgebyr salg 2024
Gruppe Per vareliter
Gruppe 1 0,24
Gruppe 2 0,69