Eiendomsskatt

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Eiendomsskatt

Sauda kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Virkeområde 

Det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (Eigedomsskattelova) § 3 første ledd, bokstav a. 

1. Eiendomsskattesats: 
a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er per dato 7 promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 første ledd. 

b. Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, er per dato 4 promille, jf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a). 


2. Takstvedtekter: 

a. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12, desember 2012, sak 109/12.
b. Terminer: Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. Eigedomsskattelova §25 første ledd.

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) - Lovdata

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 093/2022 for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 1. mars 2023. Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten blir lagt ut på Biblioteket.

Klage om eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig og innen 6 uker til:

Sauda kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 44, 4201 Sauda
E-post 

Det kommer frem av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget. Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.