Skatt

Kontakter jeg skatteoppkreveren eller Skatteetaten?

Skatteoppkreveren har følgende oppgaver
 

Skatteavregningen

 • sender deg selve skatteoppgjøret
 • hjelper deg hvis innbetalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer

Skatt til gode

 • utbetaler skatt til gode etter at du har mottatt skatteoppgjøret

Skyldig restskatt/forskuddsskatt

 • mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt
 • sender ut betalingsblanketter
 • svarer på spørsmål vedrørende betaling
 • hjelper deg å finne løsninger hvis du ikke kan betale innen fristen

Skatteetaten gjør følgende oppgaver
 

Selvangivelse/skatteoppgjør

 • mottar selvangivelsen fra deg
 • sender deg utskrift av skatteoppgjør dersom du ber om det
 • hjelper deg hvis inntekt/fradrag/formue eller gjeld er feil
 • kontrollerer inntekter og fradrag
 • fastsetter skatte- og trygdeavgiftsgrunnlaget
 • fastsetter pensjonspoeng

Skattekort/forskuddsskatt

 • fastsetter/endrer forskuddsskatten
 • skriver ut skattekort/frikort
 • endrer skattekort/frikort

Klage/endring

 • behandler klage på skatteoppgjøret

Obs! Dersom du klager på skatteoppgjøret, skal du likevel betale restskatten til forfall. Husk at det påløper forsinkelsesrenter.
 

Inger Johanne Herheim
E-post
Telefon 52 78 62 14

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 14.0

Adresse

Besøksadresse Skatt Vest: Lagardsveien 46, 4010 Stavanger
Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger
Telefon: 800 80 000

Skatteoppkreveren i Sauda - Rådhusgata 32

Kart