Torgleie/leie kommunalt areal

Torghandel i Sauda skal kun foregå på Rådhusplassen hvis ikke annet er avtalt.

Forskrift om torghandel i Sauda er vedtatt av formannskapet 22.02.17. 

Torgleie
Vedtatt i sak 085/21 Pris for 2022
Leie av torg per dag Kr 450
Torghandlere som benytter torgplassen fast 2 ganger per uke eller mer, betaler per gang Kr 330
Leie av kommunalt areal til begrenset anlegg og lagringsperiode kr 1,34 (pris per m2 x mnd
Kundetorget
E-post
Telefon 52 78 62 00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda