Høring Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024 – 2027.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 06. desember.

Det ble lagt frem tre forslag til vedtak i formannskapet i sak 075/2023 den 15.11, som nå er lagt ut.

Høring Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024 – 2027.

Gå direkte til Høringsuttalelse.