Høring Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024 – 2027.

Høring Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024 – 2027.

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan i sitt møte den 15. november (FSK-sak 075/23). Det ble fremsatt tre forslag, disse fremkommer av protokollen.

Formannskapet sitt flertall ba kommunedirektøren om å bearbeide forslaget slik at de får «korrekt» vedtakstekst til innstillingen til kommunestyret. Dette har kommunedirektøren utført for forslaget fra Ap/H og for å sikre lik språkdrakt er tilsvarende gjort for Rødt/SV. Senterpartiet sitt forslag fremstår slik det ble fremmet.

 

Arbeiderpartiet / Høyre sitt forslag fikk fire stemmer og er formannskapet sin innstilling til kommunestyret den 13. desember:

•    Innstilling til kommunestyret basert på AP/H sitt forslag (PDF, 101 kB).
•    Tiltaksliste AP/H. (PDF, 145 kB)

 

Senterpartiet sitt forslag fikk to stemmer, og falt. Forslaget fremstår slik:
•    SP sitt forslag. (PDF, 124 kB)
•    Tiltaksliste SP/KrF. (PDF, 135 kB)


Rødt/SV sitt forslag fikk en stemme, og falt. Forslaget fremstår slik:
•    Forslag til kommunestyret basert på Rødt/SV sitt forslag. (PDF, 213 kB)
•    Tiltaksliste R/SV. (PDF, 134 kB)

Rødt/SV formannskap innstiling (PDF, 130 kB) - Med større tabell.


Høringsfristen er onsdag 6. desember kl 12:00. Formannskapets vedtak (protokoll) og kommunedirektøren sitt forslag til budsjett er lagt ut til offentlig ettersyn på Biblioteket.


Eventuelle innspill til budsjettet / økonomiplanen sendes fortrinnsvis elektronisk via kommunens skjemaløsning til følgende skjema: - høringsuttalelse


Det er også mulig å sende e-post til kommunens postmottak


Kommunedirektørens opprinnelige forslag finner du her. Kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ finner du her.

Protokoll fra formannskapet finner du her.