Helhetlig ROS analyse

Helhetlig ROS analyse

Beredskap
Tittel Publisert Type
Helhetlig ROS-analyse for Sauda kommune 2023 - 2027

01.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helhetlig ROS-analyse for Sauda kommune 2023 - 2027 12 07 2023 vedtatt 06 09 2023 (L)(737657).pdf
Samfunnsverdier og konsekvenstyper

01.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samfunnsverdier og konsekvenstyper, kategorier for konsekvens, sannsynlighet, usikkerhet og styrbarhet (L)(737658).pdf