Ferie- og fridager

Ferie- og fridager

Alle barn skal ha minimum 4  uker ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 uker skal bli tatt sammenhengende i perioden fra 16. juni til 14. august. Nytt barnehageår starter 15. august.

For barna som skal starte på skolen slutter barnehageåret 31. juli. 3 uker sammenhengende ferie må være avviklet innen den tid. Foreldrebetaling for barnehage opphører fra og med 31.juli. Juli er betalingsfri, så i realiteten er siste betaling 30.06. SFO-tilbudet i skolene starter fra 01.august. De som søker plass i SFO har plassen fra denne dato. De som ikke har søkt fast plass i SFO kan få tilbud om å kjøpe dagplass, ved ledig plass.

Sommerferien avtales skriftlig med barnehagen innen 15.april og er bindende. Planleggingsdager kan ikke settes opp som feriedager for barna.

Den siste uken kan tas når som helst i barnehageåret og den kan deles opp. Dette må meldes barnehagen minst en uke før avvikling av ferie, og kan ikke endres når den er meldt.

(Foresatte i Brakamoen barnehage SA må melde fra to uker i forkant av siste ferieuke.) 

Før skolens ferier kan styrer spørre foresatte om barna skal delta i barnehagetilbudet i disse ferieukene. 

De kommunale barnehagene vil som hovedregel være samlokalisert to uker i juli, etter en rotasjonsmodell mellom barnehagene. Hvilke to uker dette er, bli avgjort når de har fått oversikt over innmeldt ferie. Foresatte får beskjed i god tid om hvilke to uker barnehagene blir samlokalisert.