Generell informasjon

Når det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett, med nr 5188, for melding om ikke søknadspliktige tiltak finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Nabovarsel

Alle naboer skal varsles før innsending av søknad. Ansvarlig søker må gi en frist på minimum 2 uker for merknader til nabovarselet og at kommunen ikke skal ha gjenpart av nabovarselet. Merknader skal sendes ansvarlig søker.

Nabovarselet er bare gyldig i ett år.

Ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

I Plan og bygningsloven fremgår det at alle søknadspliktige tiltak har krav om ferdigattest. Det er tiltakshaver eller ansvarlig foretak som skal sende inn søknad om ferdigattest. Ferdigattesten er dokumentasjonen på at tiltaket er oppført i samsvar med løyve som er gitt etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan etter mottatt ferdigattest dermed avslutte saken.

 

Harald Eikrem
Byggesaksbehandler/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 948 03 205
Øydis Teig Skåre
Saksbehandler
E-post
Mobil 468 00 883

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart