Leabøen barnehage

Leabøen barnehage

Leabøen barnehage ligg i  Saudasjøen, ca 4 km frå Sauda sentrum.

 

 

Om barnehagen
 • Leabøen barnehage ligg mellom fjord og fjell i Saudasjøen, og områda rundt blir brukt aktivt av barnehagen.
 • Den har 3 avdelingar:
  • Regnbuen
  • Romlingane
  • Rusken
 • Barnehagen visjon/motto: "Gode minner som aldri forsvinner."
  • Eit trygt og godt barnehagemiljø har fokus i utviklingsarbeidet til barnehagen. Alle barn skal ha det bra og vera trygge
  • I Leabøen skal alle barn få vera seg sjølv, og vera ein del av fellesskapen. Den viktige leiken står i fokus i Leabøen. Det er der vennskap blir danna og magien skjer.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Leabøen barnehage

Kontaktinformasjon Leabøen barnehage
Rolle Namn Telefon E-post
Styrar Camilla Eikevik 908 18 442 / 959 85 847 leaboen.barnehage@sauda.kommune.no
Avdeling Regnbuen 918 73 123
Avdeling Romlingane 957 83 890
Avdeling Rusken 993 56 862

 

Måltider
 • Barna har med matpakke om dei skal eta frukost i barnehagen. 
 • Kosthaldspengar dekker dagleg lunsj. Det blir servert brødlunsj kvar dag.
 • Ein dag i veka serveres det varm lunsj, enten på tur eller i barnehagen.
 • Klokka 14 kvar dag får barna frukt. Ved behov har barna eigen matpakke, i tillegg til frukt.