Leabøen barnehage

Leabøen barnehage ligg i  Saudasjøen, ca 4 km frå Sauda sentrum.

 

Om barnehagen
 • Leabøen barnehage ligg mellom fjord og fjell i Saudasjøen.
 • Den har 3 avdelingar:
  • Regnbuen: 0-3 år
  • Romlingane: 2 - 4 år
  • Rusken: 4 - 6 år
 • Barnehagen visjon/motto: "Gode minner som aldri forsvinner."
  • Eit trygt og godt barnehagemiljø har fokus i utviklingsarbeidet til barnehagen. Alle barn skal ha det bra og vera trygge
  • Det blir arbeidd systematisk med å utvikla og forbetra det viktige samspelet mellom barn, og mellom barn-vaksne, i leik og andre aktivitetar

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Leabøen barnehage

Kontaktinformasjon Leabøen barnehage
Rolle Namn Telefon E-post
Styrar Camilla Eikevik 908 18 442 leaboen.barnehage@sauda.kommune.no
Avdeling Regnbuen 918 73 123
Avdeling Romlingane 957 83 890
Avdeling Rusken 993 56 865

 

Måltider
 • Barna har med matpakke om dei skal eta frukost i barnehagen. 
 • Kosthaldspengar dekker dagleg lunsj. Det blir servert brødlunsj kvar dag.
 • Ein dag i veka serveres det varm lunsj, enten på tur eller i barnehagen.
 • Klokka 14 kvar dag får barna frukt. Ved behov har barna eigen matpakke, i tillegg til frukt.