Leabøen barnehage

Leabøen barnehage

Leabøen barnehage ligg i  Saudasjøen, ca 4 km frå Sauda sentrum.

 

 

Om barnehagen

Leabøen ligger i Saudasjøen. Uteområdet vårt er stort og fylt av muligheter med både klatretrær, bakker, lekehytte, huskestativ og kjøkkenhage. 
I tillegg er nærområdet vårt både skog, fjell og en gapahuk ved sjøen. 

Barnehagens visjon: Gode minner som aldri forsvinner. 

  •     Med denne visjonen ønsker vi dette året å sette leken i fokus. Gjennom lek skjer vennskap og læring, og gode minner oppstår. Leken skal få ha sin egenverdi. 
  •  Barnehageåret 23/24 skal vi jobbe med prosjektarbeid, og tema for dette vil være Bærekraft. Bærekraft inneholder mye, barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Hvilken vei vi tar skal barna være med å bestemme og derfor vet vi ikke hvilke resultat vi kan vise når barnehageåret er slutt. Her skal barna få leke, vise solidaritet og undre seg sammen med personalet. 
  • Vi jobber videre med satsingsområdet vårt: I vår barnehage støtter vi alle barn i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal få kjenne på fellesskap, bli kjent med seg selv, og de rundt seg. Målet er robuste barn som er trygge nok til å stå i selv, og være den de er. 


Leabøen har tre avdelingar:
Regnbuen 1-2 år 
Romlingane 2-4 år 
Rusken 4-6 år 
 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Leabøen barnehage

Kontaktinformasjon Leabøen barnehage
Rolle Namn Telefon E-post
Styrar Camilla Eikevik 908 18 442 / 959 85 847 leaboen.barnehage@sauda.kommune.no
Avdeling Regnbuen 918 73 123
Avdeling Romlingane 957 83 890
Avdeling Rusken 993 56 862

 

Måltider

Barna har med matpakken dersom de skal spise frokost i barnehagen. 
Kostholdspenger dekker daglig lunsj 
Vi serverer jevnlig varmlunsj enten på tur eller i barnehagen
Barna får frukt hver dag.