Opningstider

Opningstider

Dei kommunale barnehagane har opningstid frå klokka 06.45 - 16.15, kvar dag.

Den private barnehagen, Brakamoen barnehage SA, har ope frå klokka 06.40 - 16.15, kvar dag.

Informasjon om ferie og fridagar.