Tilkobling til kommunalt ledningsnett

Tilkobling til kommunalt ledningsnett

Fremgangsmåte for etablering av sanitærabonnement

Innvendige arbeider

Det er kun autorisert rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Utvendige arbeider

Det skal foreligge godkjent søknad om sanitærmelding før rørlegger/foretak kan begynne på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Ta kontakt med godkjent rørlegger, foretak eller entreprenør som ordner med søknadspapirene ovenfor kommunen.

Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett søkes gjennom Geomatikk sin kundeportal.

Retningslinjer for gravemelding og påvisning av kabler finner her.

Hva koster det?

Pris for tilknytning og gebyrer for vann og avløp finner du her.

 

Forskrift om olje-og fettutskiller Sauda Kommune rev 1. (PDF, 2 MB)

Veileder til forskrift om olje- og fettutskiller rev1 (PDF, 3 MB)