Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark


 

Hvorfor regler for motorferdsel i utmark?

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.
Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.
Les mer om regler for motorferdsel her:
 

Dersom det er behov for transportløyve skal man i utgangspunktet kontakte de som har fått tildelt løyver. 

Trenger man andre løyver må dette søkes om. Det vises til Lov om motorferdsel i utmark.

Transportløyver i med snøscooter i Sauda kommune
Område Tildelt Tildelt
Svandal Sauda Skisenter
Nordstøldalen Elfinn Birkeland
Skarsli/Tengdal Kjell M. Lalid
Bakkadalen/Åbødalen Karl Gustav Lofthus Håvard Lunde
Austarheim/Herheim/Fiveland Kai Saua Årthun Øystein Dahl Fiveland
Slettedalen Sauda Idrettslag Tor Egil Aarthun
Litlastøl/Svartavatn/Breiborg Breiborg hytteforening Solgunn Selland Handeland
Børkjelandsheia Ola Magnar Birkeland
Tjelmen/Vatndalen Johannes M. Søndenå
Maldal Vegard Rød Birkeland

Åpningstider

Onsdag, torsdag og fredag: 08.00 - 15.00 
(mandag og tirsdag i Suldal: 52 79 24 03)

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda