Sauda næringsutvikling KF

Det kommunale foretaket For Sauda KF har ansvar for utøving av kommunes næringspolitikk. Ambisjonen er at Sauda skal være en næringsaktiv kommune som aktivt og proaktivt legger til rette for utvikling gjennom tett samarbeid med lokalt næringsliv.