Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

 

Vedtektene er vedtatt av Sauda Kommunestyre i møte 21.02.2024 sak nummer 23/42317
Vedtektene blir lagt til grunn for nytt hovedopptak 01.mars 2024
Vedtektene kan endres av Kommunestyret.