Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

Vedtektene er vedtatt av Sauda Kommunestyre i møte 01.02.2023 sak nummer 20/418 
Vedtektene blir lagt til grunn for nytt hovedopptak 01.mars 
Vedtektene kan endres av Kommunestyret.