Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

Vedtektene er vedtatt av Sauda Kommunestyre i møte 17.06.2020 sak nummer 20/418 
Vedtektene gjelder fra 18.06.2020 
Vedtektene kan endres av Kommunestyret.