Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

6 Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser med utgangspunkt i Stortingets vedtatte retningslinjer for betaling av barnehageplass. Søknad om redusert betaling sendes via digitalt søknadsskjema på Sauda kommune sine hjemmesider. 
Foresatte plikter å ta kontakt med kundetorget ved mistanke om feil i faktura fra barnehagen. Fravær er til vanlig ikke grunnlag for reduksjon/bortfall av betaling. 
Ved to måneders manglende betaling, sier kommunen opp barnehageplassen.  
Foresatte betaler for barnehagetilbudet i 11 måneder. Mat og drikke er til selvkost, og betales sammen med oppholdsavgiften.